Forum

Nauka Buddy  

  RSS

Łukasz Firlej
Eminent Member
Dołączył: 1 rok  temu
Posty: 49
04/05/2017 11:20 am  

"Mądrość Buddy jest bezkresna jak wielki ocean, zaś Jego Duch pełen jest wielkiego Miłosierdzia.

Budda nie ma kształtu, lecz przejawia się w Doskonałości i prowadzi nas swym miłosiernym sercem.

Wartość tej książki jest ogromna, gdyż zawiera ona fragmenty nauk Buddy, które zostały spisane w ponad pięciu tysiącach tomów; były one przechowane

przez ponad dwa tysiące pięćset długich lat i zostały nam przekazane ponad granicami krajów i ponad podziałami rasowymi świata.

Słowa Buddy, które są zawarte w tej książce, mówi¡ o życiu i o duchu człowieka"


OdpowiedzCytat
  
Praca